תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

 

המצב הכלכלי גורם לא אחת לקבלת החלטות מוטעות שעלולות לעלות לציבור לעיתים הרבה. אחת ההחלטות המוטעות והמסוכנות ביותר הנה נהיגה ללא ביטוח חובה תקף. מקרים כאלו ניתן למצוא לעיתים אצל רוכבי אופנועים, שעלות ביטוח החובה שלהם גבוה מאוד, אך לא בלבד.
נהגים אלו אינם מודעים לכך שנהיגה ללא ביטוח חובה תקף אינה רק עבירה פלילית (לפי פקודת רכב מנועי, התש"ל-1970) אלא מהווה אף סיכון עצמי מיותר מקום בו מתרחשת תאונת דרכים ונהג הרכב נפגע בגוף ובנפש.
המצב המשפטי
החובה לנהיגה עם ביטוח חובה תקף התקבלה מתוך מטרה סוציאלית למען יוכלו נפגעי תאונות דרכים לקבל מזור כלכלי על מנת שיוכלו להשתקם מפגיעתם. החובה הנ"ל מספקת בראש ובראשונה הקלה משמעותית על הנפגעים בבירור שאלת האחריות לתאונה (במידה והמדובר בתאונת דרכים, הרי שהאחריות מוחלטת וחברת הביטוח תישא בנזקים) באופן שגם במידה והתאונה נגרמה כתוצאה מרשלנות חמורה של הנפגע, הרי שעדיין יוכל לקבל פיצויים, כל עוד התאונה לא נגרמה במתכוון (או אז לא יוכל לקבל כל פיצוי).
רבים מהנפגעים כלל לא מבינים כי אין לשאלה בדבר האשם בתאונה כל משמעות לעניין נזקי הגוף כשיש כיסוי ביטוחי. האשם רלבנטי לנזקי הרכוש.
החובה מעוגנת כאמור בפקודת רכב מנועי, התש"ל-1970, כאשר הגדרתה של תאונת הדרכים והמזור הכלכלי שניתן לקבל אודותיה מעוגנים בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפיצויים") והתקנות שהותקנו על-פיו. חשוב להדגיש, כי כל מי שניזוק כתוצאה מ"תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק הפיצויים, יוכל למצות זכויותיו רק על פי חוק זה בהתאם לסעיף 8 לחוק הפיצויים (ייחוד עילה).
אדם, אשר לא ביטח את השימוש ברכבו בביטוח חובה תקף ורכבו היה מעורב בתאונת דרכים, הרי שקיימים מספר נפגעים, אשר הנפקות המשפטית עבור כל אחד הנה שונה - הנהג עצמו, הנוסע והולך הרגל. במאמר הבא אסקור את ההיבט המשפטי הרלבנטי לכל אחד מהנפגעים.
ככל שיש לאדם ידיעה בדבר המצב הביטוחי ועל אף ידיעתו נטל סיכון המשמעות תהיה חמורה כלפיו ויהיה בכך כדי לשלול כל פיצוי ממנו.
בכל אופן הייתי מציע לכל אדם אשר יש לו חשש כי ברכב בו הינו נוהג אין כיסוי ביטוחי שלא ייקח על עצמו כל סיכון וימנע מנהיגה בו.