הפרשות לפנסיה לעובדים בתחום השמירה

 

מעסיקים רבים נמנעים מלהפריש פנסיה לעובדי השמירה על פי צווי ההרחבה בשיעור מיטיב של 6% ומפרישים בשיעורים נמוכים, או שלא מפרישים כלל, או שמפרישים באיחור.

כמובן שהמעסיק מחויב להפריש לעובד מידי חודש סך של 6% ממשכורתו, כך שאם ניקח לדוגמה שכר מינימום 4,100 ש"ח המעביד חייב להפריש לו לפנסיה סך של 246 ש"ח כל חודש. בשנה עפ"י החישוב המעסיק חייב להפריש לעובד 2,952 ש"ח. עובדים רבים אינם יודעים עובדה זאת.

כמובן שבנוסף לתגמולי הפנסיה המעביד מחויב להפריש לקופת הפיצויים במדרג משתנה החל מ1.68% בשנת 2009 ועד 4.18% בשנת 2012. והפרשות העובד 5.5%, כך שסך ההפרשות לפנסיה כדלקמן:

בשנת 2009 תגמולי עובד-מעביד : 13.18%.
בשנת 2010 תגמולי עובד-מעביד: 14%.
בשנת 2011 תגמולי עובד-מעביד 14.84%.
בשנת 2012 תגמולי עובד-מעביד 15.68%.

במסגרת צו הרחבה לענף השמירה, כל עובד שהשלים 6 חודשי עבודה זכאי להפרשי פנסיה ב'קופת מבטחים' באפן רטרואקטיבי, החל מיום עבודתו הראשון, בשיעור מיטבי של 6% תגמולי מעביד.
בשנת 1973 עמד שיעור ההפרשה של המעסיק בענף השמירה על 5% (בהתאם לסעיף י"ב בחוק הפנסיה) ובשנת 1988 הוחלה הרחבה נוספת שהגדילה את שיעור ההפרשה החלה על המעסיק ל-6%. על פי הוראות צו ההרחבה ההפרשות יבוצעו משכרו הרגיל של העובד לא כולל שכר עבור שעות נוספות , חג , הבראה...

למרבה הצער והכאב, מעסיקים רבים בענף השמירה מתעלמים מסעיף זה ועובדים רבים כלל אינם מודעים לזכויותיהם.
מה שקורה בפועל זה שמעסיקים בענף השמירה ובענפים אחרים מפרישים לעובדים סכומים בשיעור של 0.833% וזאת על פי צו ההרחבה לפנסיה חובה,או בשיעורים אחרים מופחתים, כשלמעשה הם מחויבים להפריש לקופות הפנסיה סכומים בשיעור מיטיב של 6% בהתאם לצווי הרחבה בענף השמירה.
כמו כן, מעסיקים נוטים לחשוב שעובד מבוגר, לקראת גיל הפרישה, הוא נטול זכויות אולם לא כך פני הדברים.

באם העובד הוא לפני גיל הפרישה המעביד מחויב לפתוח עבורו קופת פנסיה אם אין לרשותו אחת ואם יש, המעביד מחויב להמשיך להפריש לקופה כספים ואסור למעביד להפסיק – גם כאשר העובד מגיע לגיל פרישה.