תשלום תכוף לאחר תאונת דרכים

 

תשלום מס רכישה משתנה בהתאם למחיר הדירה, ובמיוחד לעצם היותה של הדירה נכסו היחיד של הקונה, או נכס נוסף. כמו כן קיימות הקלות והנחות לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים ועוד.

מדרגות מס רכישה מתעדכנות, בהתאם לתיקון בחוק, אחת לשנה. חישוב המס בהתאם למדרגות הפורטת להלן נכון לעסקאות מכר שיתבצעו עד ה-15 בינואר 2010:

דירה יחידה:

רוכש דירה יחידה, שאין בבעלותו דירה נוספת (או חלק מדירה נוספת), ישלם מס רכישה בהתאם למדרגות שלהלן:

על 1,026,660 השקלים הראשונים - 0% מס רכישה.

על ההפרש עד ל-1,442,870 ₪ - 3.5% מס רכישה.

על כל סכום מעל 1,442,870 ₪ - 5% מס רכישה.


דירה נוספת:

רוכש דירה שאינה דירתו היחידה ישלם מס רכישה בהתאם למדרגות שלהלן:

על 873,500 השקלים הראשונים – 3.5% מס רכישה.

על הסכום שמעל 873,500 ₪ - 5% מס רכישה.

דוגמא: דירה (נוספת) שמחירה 1,400,000 ₪:

מס הרכישה בגובה 3.5% מסך של 873,500 ₪ = 30,572 ₪

מס הרכישה בגובה 5% מההפרש בסך 526,500 ₪ = 26,325 ₪

סה"כ מס רכישה = 56,897 ₪

החוק מאפשר "להקפיא" את מס הרכישה עבור "דירה נוספת" ולשלם כאילו הייתה דירה יחידה, אם בעל הזכויות בדירה מתכוון למכור את הדירה הראשונה שבבעלותו בתוך שנתיים, ותיוותר בבעלותו דירה אחת ויחידה. במקרה כזה תחושב הרכישה כאילו רכש דירה יחידה. היה ולא ימכור את דירתו הנוספת בתוך שנתיים יישא סכום המס ריבית והצמדה.